R&D support

Het grootste deel van de werkzaamheden binnen Jecri-Techniek is de ondersteuning bij R&D projecten van bedrijven en instellingen.

Door snel te kunnen uitdenken, ontwerpen, en vervaardigen, kan snel een werkende oplossing worden bedacht, en ondersteuning worden verleend, binnen grotere R&D projecten.

Ervaring leert dat wanneer in de beginfase al wordt meegedacht over maakbaarheid, en technische haalbaarheid van een project, dat de directe kans van slagen hierin groter wordt. Ondersteuning en advies op mechanisch en technisch vlak is dan ook wat vanaf de eerste dag van contact al gegeven wordt.